Programın Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı halihazırda muhasebe, denetim ve vergi müşavirliği alanlarında çalışmakta olan profesyoneller ve bu alanda akademik ve profesyonel kariyerlerini ilerletmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Şu anda programa kayıtlı olan öğrenciler denetim, vergi müşavirliği ve mali müşavirlik, bankacılık ve imalat gibi çeşitli sektörlerden gelmektedirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki tür yüksek lisans seçeneği sunmaktadır.

Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 4 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Muhasebe ve Denetim (Tezli) Yüksek Lisans Programı ise 4 zorunlu ders, 3 seçmeli ders, 1 seminer dersi ve tezden oluşmaktadır. Seçmeli dersler, öğrencilerin kendi kariyer planlarına uygun ve istedikleri alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayabilmeleri için finansal tablolar analizi, yönetim muhasebesi, iç denetim, adli muhasebe ve hile denetimi, UFRS uygulamaları ve ileri kurumsal raporlama olmak üzere geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Ayrıca diğer yüksek lisans programlarından da finans, ekonomi, işletme, hukuk ve benzeri alanlarda seçmeli ders alınabilmesi mümkündür.

Programdan mezun olmak için tüm zorunlu ve seçmeli derslerin geçilmesi, bitirme projesinin veya tezin başarılı olarak tamamlanması ve genel not ortalamasının en az 2,80 olması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet öncesinde bitirme projesini veya tezini de başarıyla tamamlamak durumundadır. Bir öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirilecek bu projenin ve tezin amacı, öğrencinin program boyunca edinmiş olduğu becerileri uygulamada kullanarak geliştirmesidir.

Muhasebe ve Denetim (tezsiz) Yüksek Lisans Programı'nın süresi 2 yarıyıl olup, azami süresi 3 yarıyıldır. Tezli programın süresi ise 4 yarıyıl olup, azami süresi 6 yarıyıldır. Ayrıca tezli programlarda bütün dersleri tamamlamak için tanınmış azami süre 4 yarıyıldır.

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programında eğitim dili Türkçe’dir. Dersler Pazartesi'den Cuma'ya 19:00-22:00 arası ve Cumartesi günleri 10:00-16:00 arası Santral Kampüsü'nde sürdürülmektedir.