BİLGİ Finans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Finans çatısı atında, bir tanesi online program olmak üzere, beş yüksek lisans programı sunmaktadır. Bu programlar, ulusal ve uluslararası finansal kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için özgün bir ders yapısıyla kurgulanmıştır.

Bilgi Finans yüksek lisans programlarında verilen eğitimle, yatırım yönetimi, şirket finansmanı, risk yönetimi, bankacılık ve finans, uluslararası finans ve sayısal finans alanlarında uzman kadrolar yetiştirilmektedir.

Ayrıca üniversitemiz, iktisat ve finans konularında çalışmalarını Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla akademik dünya ve finans camiası arasında etkili bir fikir alışverişi ve ortak çalışma alanı sağlayarak yürütmektedir. Merkez, düzenlediği Finans Café seminerleri ve Vizyoner Finansçılar sertifika programıyla öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerine destek olmaktadır.

BİLGİ Finans Yüksek Lisans Programlarını farklı kılan unsurlar şunlardır:

  • Ders programlarının entegre nitelikte olması ve her bir dersin bir diğerini tamamlayıcı nitelikte hazırlanması ve verilmesi,
  • Programların zorunlu dersleri ile seçmeli dersleri dengeli tutulup değişik alt ihtisas alanlarında uzmanlaşmaya imkanı sağlaması,
  • Piyasaları sadece makroekonomik değil finansal boyutlarıyla da değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırması,
  • Ders programına ek olarak, program süresince yurtiçi ve yurtdışından gelen akademisyen ve profesyoneller tarafından verilen seminerlere katılma imkanı sağlanması,
  • Akademik açıdan duayen sayılan isimlerden seminer derslerini dinleme imkanı,
  • Uygulamaya yönelik derslere, sektörü temsilen üst düzey yönetici ve uzmanların misafir konuşmacı olarak katılması,
  • Tezli ve projeli yüksek lisans imkanı ile öğrencilere bilimsel bir konu hakkında fikir geliştirme, araştırma yapma, bilimsel analiz yürütme ve sonuçları yorumlayabilme ya da profesyonel alanda doğrudan destek sağlayacak proje geliştirme imkanı kazandırması.