Muhasebe ve Denetim

Türkiye’nin son yıllarda yabancı yatırımlar açısından hareketli dönemler yaşaması en çok muhasebe ve denetim alanlarının hızla dönüşmesine neden oldu. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu bugüne kadar alışılagelmiş “muhasebe” yaklaşımlarını kökten değiştirmeye başladı.

Diğer yandan muhasebenin temel unsurlarından olan raporlama artık sadece şirketlerin içinde talep edilen bir süreç olmaktan çıktı. Şirketlerin ortaklık yapılarının çeşitlenmesiyle ve şirketlerin yurtdışına açılmalarıyla birlikte farklı taraflara yönelik yapılacak raporlamalar da önemli ölçüde değişti ve çeşitlendi.

Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yaparak;

Yeni döneme adapte olabilmek için bu alanlarda teorik altyapıyı ve uluslararası vizyonu yakalayabilecek bir eğitim sürecinden geçmek.

Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yaparak;

Denetim sektöründe parlak bir kariyer yaparsınız
Uluslararası denetim firmalarının tercih ettiği niteliklere kavuşursunuz. Sektör içindeyseniz değişik uzmanlık alanlarında altyapınızı çeşitlendirerek kariyerinizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Şirketlerin finans, muhasebe ve raporlama departmanlarında yönetici olabilirsiniz
Muhasebe ve raporlamanın hemen tüm alanlarına hakim olarak çalıştığınız şirketin muhasebe ve raporlama süreçlerini yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz.

Akademik kariyer için uygun bir başlangıç yapabilirsiniz
Bu alanda akademik bir kariyer planlıyorsanız, kapsamlı bir yüksek lisans programına katılarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

YMM veya SMMM danışmanlık hizmetinizi kurma yolunda daha yetkin olursunuz
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik alanlarında kendi ofisinizi açabilir, muhasebenin teorik ve pratik altyapısına hakim olarak danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

BİLGİ FARKI

BİLGİ Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını farklı kılan bazı unsurlar,

  • Büyük çoğunluğu sektörde çalışan ve deneyimlerini paylaşabileceğiniz öğrencilerle birlikte eğitim alma fırsatı vermesi
  • Özel uzmanlık ve uygulama gerektiren dersleri Maliye Bakanlığı ve uluslararası denetim firmalarından, alanlarında uzman profesyonellerin vermesi
  • Programın seçmeli dersleri ile değişik ihtisas alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ders çeşitliliği ve kariyerlerini yönlendirme imkanı sağlaması.
  • Programın sadece muhasebe ve denetim uzmanlarının değil, finansal tablo analizi ve finansal raporlama alanlarında uzmanlaşmak isteyenlerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olması