Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Göksel Yücel
 • Prof. Dr. Saygın Eyüpgiller
 • Prof. Dr. Cenktan Özyıldırım
 • Doç. Dr. Burcu Adiloğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya Üçoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ziya Fırat
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış Soybilgen
 • Furkan Süzer
 • Kuğu Alper
 • Namık Barış Doğan
 • Yaşar Bivas