Başvuru

Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Yüksek Lisans Gerekli belgeler:

Online Başvuru Formu

  • Lisans not dökümü (transkript)
  • Lisans Diploması
  • Uluslararası aday öğrenciler için B2 seviyede Türkçe Yeterlilik Belgesi

Muhasebe ve Denetim (Tezli) Yüksek Lisans Gerekli belgeler:

Online Başvuru Formu

  • ALES SÖZ-SAY-EA ≥ 55
  • Lisans not dökümü (transkript)
  • Lisans Not Ortalaması > 2.00
  • Uluslararası aday öğrenciler için B2 seviyede Türkçe Yeterlilik Belgesi

Program Ücreti

Program Ücreti için tıklayınız

Burs Koşulları

Burs başvuruları, adayların akademik ve profesyonel geçmişlerindeki başarıları göz önüne alınarak değerlendirilir. Sınırlı sayıda öğrenciye burs verileceğinden, burs ile ilgilenen adayların bir an önce başvurularını yapmaları önerilir.

ISMMMO üye ve stajyerlerine %35 indirim

Son Başvuru tarihleri

Son Başvuru tarihleri için tıklayınız