Başvuru

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Online Başvuru (Tezli)
 • Online Başvuru (Projeli)
 • En son mezuniyet diploması fotokopisi
 • Lisans not dökümü (transkript) fotokopisi
 • ALES, GRE ve/veya GMAT test puanları (Sadece tezli program için)
 • İngilizce dil yeterlik belgesi
 • Bir adet referans mektubu
 • Bir adet motivasyon (Amaç) mektubu
 • Başvuru için aranan minimum puanlar (Tezli program için):
  • ALES SÖZ-SAY-EA ≥ 55
  • GMAT≥ 450 veya
  • GRE (sayısal) ≥610
 • İngilizce Dil Yeterliği:
  • YDS ≥60 veya
  • TOEFL IBT≥72 veya
  • Bilgi Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavı (BİLET 3) ≥ 70
 • İngilizce dil yeterlik belgesi (Sadece tezli program için)
 • İngilizce Dil Yeterliği: (Sadece tezli program için)

Adaylar online olarak doldurdukları başvuru formları itibariyle değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde Program Direktörlüğü tarafından kişisel mülakata alınır. Başvuru değerlendirmelerinde genel olarak, adayın mezun olduğu lisans programı, başarı durumu, ALES puanı (sadece tezli program için), varsa GMAT, GRE, TOEFL puanları, referans mektupları, varsa iş tecrübeleri değerlendirilir.

Tezli programda tam öğrenci olarak kabul için ALES puanının asgari 55 olması istenir. ALES puanı olmayanlar için kabul yapılması halinde "özel öğrenci" statüsünde kabul yapılabilir. Özel Öğrenci statüsündeki öğrencilerin programa kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde ALES ve muadili sınavlarda öngörülen başarıyı gösterdikleri takdirde, almış oldukları ve başarıyla tamamlamış oldukları krediler, tezli yüksek lisans programına transfer edilebilir. Fakat, transfere konu edilecek krediler toplamı, programın toplam kredi yükünün %50'sinden fazla olamamaktadır. Ayrıca, özel öğrenci statüsü başvurularında burs olanağı mevcut değildir. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.

Adayların Program'a kabulünde diğer kriterler aynı olduğunda; bankacılık ve finans konularında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olması öncelikli tercih nedenleri arasında değerlendirilmektedir.

Son Başvuru tarihleri

Son Başvuru tarihleri için tıklayınız

Program Ücreti

Program Ücreti için tıklayınız