Bankacılık ve Finans

Finansal faaliyetlerde, ürünlerde ve kurumlarda olağanüstü büyümeler ve gelişmeler kaydedilirken diğer taraftan dünya çapında tarihi finansal krizlerin yaşanması finans disiplinine yeni bir boyut kazandırdı. Bir yanda ABD'de sermaye piyasaları hakim durumda iken yatırım bankacılığına doğru bir yönelim, bankacılığın hakim olduğu Kıta Avrupası'nda ise menkul kıymet piyasaları faaliyetlerine ağırlık verildiği görülüyor. Diğer yanda; Asya'da ise, esas itibariyle reel sektörde üretim ve rekabet gücüne daha fazla ağırlık veriliyor. Tüm bu coğrafyaların ortasında bulunan Türkiye ise, jeopolitik ve ekonomik gücünü pekiştirme imkanı bulduğu bir ortamda daha güçlü bir finansal sisteme ve teknik donanımı yüksek uzmanlara gerek duymaktadır. Konjonktürün yapısal değişim gösterdiği böylesine hassas bir dönemde finansal kuruluşların önemi hiç olmadığı kadar kritik hale gelmiştir.

Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayacak öğrencilerimizin finansal kurumlarda üst düzey yönetici, finans dışı kurumlarda ise finans yöneticisi (CFO) olmaya aday hale gelmeleri, akademide devam etmek isteyenlerin ise başarılı birer akademisyen olmaları Program’ın tasarımında hedeflenen en önemli kriterdir.

Bankacılık sektöründe kariyerinizi güçlendireceksiniz

Sektörde çalışan genç ve orta düzey profesyoneller, bu programa katılarak son derece rekabetçi olan finansal piyasalarda çevrelerindeki birçok yönetici adayından Program’dan edindikleri bilgi ve donanım ile ayrışabilirler.

Diğer finansal kurumlarda pozisyon sahibi olabilirsiniz

Bireysel emeklilik, sigorta, leasing, faktöring şirketleri; aracı kurumlar, yatırım ve danışmanlık şirketleri; Mezunlarımızın bankacılık sektörü dışıda faaliyet gösterdiği çalışma alanlarıdır. Program’dan edinilen genel finans ve bankacılık bilgisi ile yönetsel edinimler öğrenclerimizin bankacılık sektörü dışında üstün nitelikli olarak çalışmasına imkan vermektedir.

Şirketinizde yetkin bir finans yöneticisi olabilirsiniz

Mali kesim ile etkileşim halinde olan bir reel sektör çalışanı olarak, tüm Basel ve BDDK kriterlerine hakim olacak, profesyonel birikimlerinizi ileri seviyeye taşıyabileceksiniz.

BİLGİ FARKI

BİLGİ Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı şu yönlerden öne çıkmaktadır:

  • Ders programının entegre nitelikte olması ve her dersin bir diğerini tamamlayıcı nitelikte hazırlanması ve verilmesi.
  • Akademik ve Sektör Tecrübesi açısından duayen sayılan isimlerden ders alma ve seminerler katılma imkanı.
  • Programın zorunlu dersleri yanında alınacak seçmeli derslerin farklı disiplinlerden alınabilmesi ve değişik alt ihtisas alanlarında uzmanlaşmaya imkan sağlaması.
  • Uygulamaya yönelik derslere, sektörü temsilen üst düzey yönetici ve uzmanların misafir konuşmacı olarak katılması.
  • Tezli Yüksek Lisans imkanı ile; öğrencilere bir bilimsel konu hakkında fikir geliştirme, araştırma yapma, bilimsel analiz yürütme ve sonuçları yorumlayabilme imkanı tanınmaktadır. Projeli Yüksek Lisans Programı’nda ise öğrencilere, faaliyet gösterdiği çalışma alanını konu alan, kendisini ilgili konunun uzmanı yapacak ve kariyerine destek sağlayacak şekilde bir proje geliştirme imkanı sunulmaktadır.